Функции бизнес-плана и цели его разработки.

Маркетинг » Бизнес план ООО Бансес » Функции бизнес-плана и цели его разработки.

Основные функции бизнес-плана представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Функции бизнес-плана

Внутрифирменная деятельность

Подобные статьи:

Тема 45. Маркетинг на рынке ценных бумаг
Вопрос 147. Рынок ценных бумаг как объект маркетинга Вопрос 148. Требования к маркетинговым стратегиям Вопрос 149. Особенности ситуационного анализа и сегментации на рынке ценных бумаг Вопрос 150. Особенности отдельных видов маркетинговых стратегий на рынке ценных бумаг В ...

Реклама, її функції та види
Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником. Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можу ...

Життєвий цикл товару
Життєвий цикл товару – час з моменту появи товару на ринку до моменту припинення його реалізації на даному ринку. За обсягом збуту можна виділити 4 фази життєвого циклу продукту: запровадження на ринок, зростання, насичення, спад. Важливо відсліджувати фази життєвого циклу про ...