Интернационализация мирового хо­зяйства и новые приоритеты между­народного маркетинга

Маркетинг » Международный маркетинг » Интернационализация мирового хо­зяйства и новые приоритеты между­народного маркетинга

Страница 2

Первая из них — структура хозяйства. Хозяйственная структура страны определяет ее потребности в товарах и услу­гах, уровни доходов и занятости и т.п. Существуют четыре типа хозяйственных структур. Второй экономический показатель — характер распреде­ления доходов в стране. На распределении доходов сказываются не только особенности хозяйственной структуры страны, но и особенности ее политической системы По характеру распределения доходов деятель международного маркетинга делит страны на пять видов: 1) страны с очень низким уровнем семейных доходов, 2) страны с преимущественно низким уровнем семейных доходов; 3) страны с очень низким и очень высоким уровнями семейных доходов. 4) страны с низким, средним и высоким уровнями семейных доходов, 5) страны с преимущественно средним уровнем семейных доходов.

Страницы: 1 2 

Подобные статьи:

Ринкова атрибутика товару
Товар у маркетинговому розумінні це будь-який предмет, що здатний задовольнити потреби споживачів. Однак на рішення про купівлю товарів впливає багато факторів, що є інструментами маркетингової політики. Тому для вдалого просування на ринку важливо приділяти увагу всім атрибута ...

Ціноутворюючі чинники маркетингу
Усі фактори слід розділити на дві групи: внутрішні і зовнішні. До внутрішніх факторів слід віднести затрати на виробництво і реалізацію, мету фірми та етап життєвого циклу товару. До зовнішніх — рівень попиту, стан конкурент­ного середовища, обмеження, які визначаються існуючи ...

Маркетинг
Как было указано выше, в Азербайджане ни в одном авто сервисе не ведется маркетинговая программа работы с авто владельцем. Все сервис менеджеры предпочитают сидеть, и ждать когда авто владелец сам их каким-то способом найдет и узнает об их возможностях. В большинстве случаев, и ...