Суб'єкти маркетингового процесу

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Суб'єкти маркетингового процесу

Якщо процес маркетингу, це процес доведення товару здатного задовольнити потреби до споживачів, які відчувають ці потреби, то очевидно, що цей процес здійснюється рядом суб'єктів.

Перш за все це виробник

товарів. Йому потрібно взаємодіяти з конкурентами

, що спонукає виробника виробляти товар, що більш повно задовольняє потреби. Проміжною ланкою між виробником та споживачем є посередники

(оптові та роздрібні продавці) які забезпечують доставку продукту до споживача. Інформування споживача і переконання його у виборі здійснює маркетингова компанія, вона ж вивчає потреби споживачів, тобто забезпечує зворотній зв'язок у даній системі. І, нарешті, споживач

, який є причиною існування всієї системи і головним оцінювачем продукту.

Лише ефективно налаштована взаємодія всіх суб'єктів маркетингового процесу забезпечує вдале просування товару і задоволення потреб споживачів.

Подобные статьи:

Организация сбыта
Перед тем как описывать организацию сбыта мы охарактеризуем поведение покупателей в наших целевых сегментах. Производитель гидроинструмента «Энерпред» находится в непосредственной близости с ЗАО «Ювенк-Энерпред», поэтому практически никаких ограничений по доставке ему РВД нет. ...

Расчет в потребности в посуде и приборах для подачи.
Перечень блюд и напитков Заказано порций Наименование посуды, приборов Вместимость посуды порции Количество приборов, ед. Икра зернистая (порционная) 30 Икорницы, тарелки пирожковые (под икорницы) 6 1 5 5 Осетр заливной 30 Блюда овальн ...

Показатели эффективности деятельности фирмы на рынке.
Показатели эффективности деятельности предприятия 1. Показатели рентабельности 1.1. Рентабельность продаж: , где П - выручка от продажи N пр. - объем продаж (в ед.) 1.2.Рентабельность активов: , где П - чистая прибыль 1.3. Рентабельность основного капитала: , где П - чи ...