Суб'єкти маркетингового процесу

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Суб'єкти маркетингового процесу

Якщо процес маркетингу, це процес доведення товару здатного задовольнити потреби до споживачів, які відчувають ці потреби, то очевидно, що цей процес здійснюється рядом суб'єктів.

Перш за все це виробник

товарів. Йому потрібно взаємодіяти з конкурентами

, що спонукає виробника виробляти товар, що більш повно задовольняє потреби. Проміжною ланкою між виробником та споживачем є посередники

(оптові та роздрібні продавці) які забезпечують доставку продукту до споживача. Інформування споживача і переконання його у виборі здійснює маркетингова компанія, вона ж вивчає потреби споживачів, тобто забезпечує зворотній зв'язок у даній системі. І, нарешті, споживач

, який є причиною існування всієї системи і головним оцінювачем продукту.

Лише ефективно налаштована взаємодія всіх суб'єктів маркетингового процесу забезпечує вдале просування товару і задоволення потреб споживачів.

Подобные статьи:

Директор по маркетингу на предприятии
Вопрос 113. Директор по маркетингу на предприятии Организационная структура отдела маркетинг может иметь одну из следующих ориентаций по: функциям, товарам, рынкам и покупателям, регионам, по функциям и рынкам, по функциям и регионам. Многие предприятия пытаются сочетать преи ...

Маркетинговое исследование товара и запросов потребителя
В данном разделе будут освещены пять основных этапов исследования: · выявление проблемы и формирование целей исследования; · отбор источников информации; · сбор информации; · анализ собранной информации; · представление полученных результатов На первом этапе, в конкретной ...

Критериальная оценка перспективных сегментов
Завершающей стадией формирования сегментных групп является "критериальная оценка" выделенных сегментов в рамках которых рассматривается их соответствие ряду маркетинговых критериев успешности позиционирования на них продуктов. Рассматривают несколько критериальных оц ...