Суб'єкти маркетингового процесу

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Суб'єкти маркетингового процесу

Якщо процес маркетингу, це процес доведення товару здатного задовольнити потреби до споживачів, які відчувають ці потреби, то очевидно, що цей процес здійснюється рядом суб'єктів.

Перш за все це виробник

товарів. Йому потрібно взаємодіяти з конкурентами

, що спонукає виробника виробляти товар, що більш повно задовольняє потреби. Проміжною ланкою між виробником та споживачем є посередники

(оптові та роздрібні продавці) які забезпечують доставку продукту до споживача. Інформування споживача і переконання його у виборі здійснює маркетингова компанія, вона ж вивчає потреби споживачів, тобто забезпечує зворотній зв'язок у даній системі. І, нарешті, споживач

, який є причиною існування всієї системи і головним оцінювачем продукту.

Лише ефективно налаштована взаємодія всіх суб'єктів маркетингового процесу забезпечує вдале просування товару і задоволення потреб споживачів.

Подобные статьи:

Что такое интеграционный маркетинг?
Интеграционный, или интегрированный маркетинг – это такой вид или метод маркетинга, ориентирован­ный и на продукт и на потребителя. Т.е. в нем соединены маркетинг, ориентированный на новый продукт, и маркетинг, ориентированный на потребителя. Интегрированный маркетинг. Одной и ...

Исследование внутренней среды предприятия.
Изучение поставщиков, посредников, конкурентов и окружающих условий позволяет определить возможности фирмы для достижения ее маркетингов целей. На основе анализа производства, финансов, оборудования, кадров и других ресурсов фирма выясняет, какие ресурсы у нее имеются в наличии ...

Состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей России.
Внешнеторговый оборот - это стоимость импорта + стоимость экспорта. Внешнеторговый оборот России 1995 г.: 102 млрд. $ (экспорт - 65 млрд. $ - темп роста на 2-3 % меньше, чем в 1996 г.) 1996 г.: 133 млрд. $ (экспорт - 86,5 млрд. $) - это примерно 16 место в мире по товарообор ...