Суб'єкти маркетингового процесу

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Суб'єкти маркетингового процесу

Якщо процес маркетингу, це процес доведення товару здатного задовольнити потреби до споживачів, які відчувають ці потреби, то очевидно, що цей процес здійснюється рядом суб'єктів.

Перш за все це виробник

товарів. Йому потрібно взаємодіяти з конкурентами

, що спонукає виробника виробляти товар, що більш повно задовольняє потреби. Проміжною ланкою між виробником та споживачем є посередники

(оптові та роздрібні продавці) які забезпечують доставку продукту до споживача. Інформування споживача і переконання його у виборі здійснює маркетингова компанія, вона ж вивчає потреби споживачів, тобто забезпечує зворотній зв'язок у даній системі. І, нарешті, споживач

, який є причиною існування всієї системи і головним оцінювачем продукту.

Лише ефективно налаштована взаємодія всіх суб'єктів маркетингового процесу забезпечує вдале просування товару і задоволення потреб споживачів.

Подобные статьи:

Система маркетинговой информации.
Источник информации для анализа среды Þ система маркетинговой информации Система маркетинговой информации - постоянно действующая система взаимодействия людей, технических средств и методических приемов для планирования, получения и обработки информации, направленной на ...

Сегментирование по методу "a priory"
При выборе количества сегментов, на которое должен быть разбит рынок, обычно руководствуются целевой функцией - определение наиболее перспективного сегмента. Очевидно, излишним при формировании выборки является включение в нее сегментов, чей покупательский потенциал достаточно ...

Цели стимулирования сбыта.
Стимулирование сбыта может пре­следовать многие цели. Выбор зави­сит от того, на кого направлено стиму­лирование (целевых аудиторий). Потребитель, несомненно, обладает наибольшей значимостью. Вся поли­тика маркетинга сводится к воздейст­вию именно на потребителя. Широкий спект ...