Вивчення зовнішнього середовища маркетингу.

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Вивчення зовнішнього середовища маркетингу.

Одна з дуже важливих складових маркетингового дослідження це вивчення зовнішнього середовища. Під зовнішнім середовищем тут розуміють групу факторів, які не підвладні впливові компанії: політичний, макроекономічний, правовий, соціально-демографічний, науково-технічний, екологічний фактори.

Для дослідження зовнішнього середовища використовують всі види інформації: первинну, вторинну; використовують маркетингову розвідку і метод експертних оцінок.

Результат вивчення зовнішнього середовища закладається в основу маркетингової стратегії.

На основі отриманих даних розробляють сценарій – динамічну модель майбутнього, що передбачає можливий хід подій з вказівкою їх вірогідності. Як правило розробляють базовий сценарій – найбільш вірогідний – на його основі приймають поточні рішення, і альтернативні сценарії, які запускають у дію якщо реальність більше відповідає даному варіанту сценарію, а не базовому.

Аспекти дослідження:

Політичне середовище – вірогідність політичної нестабільності, наслідки такої нестабільності, протекціоністські заходи.

Економічне середовище – темп зростання ВВП та інші макроекономічні показники, можливості репатріації прибутку, стабільність валюти, наявність митних тарифів.

Правове середовище – вірогідність прийняття несприятливих законів, зокрема податкових, відповідність продукту законодавчим нормам, патентна чистота продукту.

Подобные статьи:

Оценка Мирового рынка Интернет по данным Мировых исследовательских служб (рыночный количественный и социально-демографический анализ) на начало 1999 года.
По данным исследования, проведенного центром Computer Intelligence (CI) ("компьютерные новости"), в США более 31 миллиона ПК регулярно выходят в Интернет. Эта цифра говорит об увеличении на 108% по сравнению с прошлогодним количеством ПК в 15 миллионов. Количество ПК, ...

Государственные источники финансирования
В качестве возможного государственного источника финансирования промышленных предприятий можно рассматривать систему инвестиционных конкурсов Минэкономики РФ. Однако принципы принятия решения о государственной поддержке того или иного предприятия в данной системе противоречат о ...

Роль стимулирования сбыта в маркетинге.
Стимулирование влияет на поведение потребителя, пре­вращая его из потенциального в ре­ального покупателя. Есть операции по стимулированию сбыта, которые относятся к жесткому типу - существенное снижение цен, продажа дополнительного количест­ва товара при неизменных ценах. Это ...