Вивчення зовнішнього середовища маркетингу.

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Вивчення зовнішнього середовища маркетингу.

Одна з дуже важливих складових маркетингового дослідження це вивчення зовнішнього середовища. Під зовнішнім середовищем тут розуміють групу факторів, які не підвладні впливові компанії: політичний, макроекономічний, правовий, соціально-демографічний, науково-технічний, екологічний фактори.

Для дослідження зовнішнього середовища використовують всі види інформації: первинну, вторинну; використовують маркетингову розвідку і метод експертних оцінок.

Результат вивчення зовнішнього середовища закладається в основу маркетингової стратегії.

На основі отриманих даних розробляють сценарій – динамічну модель майбутнього, що передбачає можливий хід подій з вказівкою їх вірогідності. Як правило розробляють базовий сценарій – найбільш вірогідний – на його основі приймають поточні рішення, і альтернативні сценарії, які запускають у дію якщо реальність більше відповідає даному варіанту сценарію, а не базовому.

Аспекти дослідження:

Політичне середовище – вірогідність політичної нестабільності, наслідки такої нестабільності, протекціоністські заходи.

Економічне середовище – темп зростання ВВП та інші макроекономічні показники, можливості репатріації прибутку, стабільність валюти, наявність митних тарифів.

Правове середовище – вірогідність прийняття несприятливих законів, зокрема податкових, відповідність продукту законодавчим нормам, патентна чистота продукту.

Подобные статьи:

Понятие предпринимательского климата. Инфраструктура бизнеса.
Предпринимательский климат всегда рассматривается во взаимосвязи с инфраструктурой бизнеса. Строгой классификации компонентов инфраструктуры бизнеса не существует, но по сферам деятельности все же можно произвести их некоторую группировку. Предпринимательский климат - это о ...

Анализ дальнего окружения фирмы
Окружение организации состоит из трёх слоев: внутреннее окружение (факторы внутри организации), ближнее внешнее (или конкурентное) окруже­ние и дальнее внешнее окружение. Рассмотрим их подробнее. Дальнее окружение мы будем трактовать как факторы, которыми напрямую мы управлять ...

Иерархия потребностей клиентов рынка образовательных услуг
  самореализация, наращивание самоценности кадровый потенциал, достаточный для саморазвития коллектива     признание и уважение (профессиональные заслуги) потенциал для наращивания позитивного имиджа фирмы     принадлежность к гр ...