Вивчення зовнішнього середовища маркетингу.

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Вивчення зовнішнього середовища маркетингу.

Одна з дуже важливих складових маркетингового дослідження це вивчення зовнішнього середовища. Під зовнішнім середовищем тут розуміють групу факторів, які не підвладні впливові компанії: політичний, макроекономічний, правовий, соціально-демографічний, науково-технічний, екологічний фактори.

Для дослідження зовнішнього середовища використовують всі види інформації: первинну, вторинну; використовують маркетингову розвідку і метод експертних оцінок.

Результат вивчення зовнішнього середовища закладається в основу маркетингової стратегії.

На основі отриманих даних розробляють сценарій – динамічну модель майбутнього, що передбачає можливий хід подій з вказівкою їх вірогідності. Як правило розробляють базовий сценарій – найбільш вірогідний – на його основі приймають поточні рішення, і альтернативні сценарії, які запускають у дію якщо реальність більше відповідає даному варіанту сценарію, а не базовому.

Аспекти дослідження:

Політичне середовище – вірогідність політичної нестабільності, наслідки такої нестабільності, протекціоністські заходи.

Економічне середовище – темп зростання ВВП та інші макроекономічні показники, можливості репатріації прибутку, стабільність валюти, наявність митних тарифів.

Правове середовище – вірогідність прийняття несприятливих законів, зокрема податкових, відповідність продукту законодавчим нормам, патентна чистота продукту.

Подобные статьи:

Определение методов сбора данных
5.1. Общая характеристика методов сбора данных. Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований можно классифицировать на две группы: количественные и качественные. Количественные исследования обычно отождествляют с проведением различных опросов, основанных на и ...

Управление дифференциацией
В условиях современного рынка, когда ценовая конкуренция становится более жесткой, маркетологи сферы услуг часто говорят о том, что очень сложно отличить их услуги от услуг, предоставляемых конкурентами. Дифференциация услуг связана с определенны­ми проблемами. Прежде всего, не ...

Договор аренды нежилого помещения
Договор аренды г. Санкт-Петербург 02 сентября 1998 г. ЗАО «ЗПС», именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генераль­ного директора Сидорова Егора Семёновича, действующего на основании устава и ГК РФ, с одной стороны, и ЗАО «Комета-плюс», именуемое в дальнейшем &q ...