Маркетинговий зміст товару

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Маркетинговий зміст товару

Існує різниця у трактовці поняття «товар» у економічній теорії і маркетингу. Якщо в економічній теорії товар, це результат виробництва, на який витрачена певна кількість живої та уречевленої праці і вартість якого дорівнює середнім суспільним витратам, то з маркетингової точки зору товар це засіб задоволення потреб споживачів. Все, що може задовольняти потреби: речі, місця, послуги та ідеї, все може бути товаром.

З точки зору маркетингу не так важливі витрати на виробництво товару. Важливим є споживча цінність– тобто властивість і міра, на яку товар задовольняє потреби. І, окрім того цінапродажу. З точки зору маркетингу, ціна не залежить від витрат на виробництво. В окремих випадках ціна може бути менше аніж витрати, якщо це сприяє реалізації маркетинговій стратегії фірми в цілому.

Головне у маркетинговому підході розуміти, що пропонуючи щось на ринку необхідно пропонувати не товар як такий – він не потрібен покупцеві, необхідно пропонувати рішення проблеми, яку має покупець.

Подобные статьи:

Договор аренды нежилого помещения
Договор аренды г. Санкт-Петербург 02 сентября 1998 г. ЗАО «ЗПС», именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генераль­ного директора Сидорова Егора Семёновича, действующего на основании устава и ГК РФ, с одной стороны, и ЗАО «Комета-плюс», именуемое в дальнейшем &q ...

Государственные источники финансирования
В качестве возможного государственного источника финансирования промышленных предприятий можно рассматривать систему инвестиционных конкурсов Минэкономики РФ. Однако принципы принятия решения о государственной поддержке того или иного предприятия в данной системе противоречат о ...

Схема распространения товаров
Таблица 6 Каналы сбыта продукции Реализованы ли на фирме ( Да / Нет ) Преимущества / Недостатки 1. Со складов фирмы Да (партии от 50 дисков) Только крупными партиями 2. Через посредников Да (скидки 10 %) Необходимо производить отбор посреднико ...