Маркетинговий зміст товару

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Маркетинговий зміст товару

Існує різниця у трактовці поняття «товар» у економічній теорії і маркетингу. Якщо в економічній теорії товар, це результат виробництва, на який витрачена певна кількість живої та уречевленої праці і вартість якого дорівнює середнім суспільним витратам, то з маркетингової точки зору товар це засіб задоволення потреб споживачів. Все, що може задовольняти потреби: речі, місця, послуги та ідеї, все може бути товаром.

З точки зору маркетингу не так важливі витрати на виробництво товару. Важливим є споживча цінність– тобто властивість і міра, на яку товар задовольняє потреби. І, окрім того цінапродажу. З точки зору маркетингу, ціна не залежить від витрат на виробництво. В окремих випадках ціна може бути менше аніж витрати, якщо це сприяє реалізації маркетинговій стратегії фірми в цілому.

Головне у маркетинговому підході розуміти, що пропонуючи щось на ринку необхідно пропонувати не товар як такий – він не потрібен покупцеві, необхідно пропонувати рішення проблеми, яку має покупець.

Подобные статьи:

Концепция измерения.
Измерение - присвоение чисел характеристикам объектов, людей, состояний или событий в соответствии с определенными правилами. Главный аспект измерения - разработка правили, в соответствии с которым числа будут ставиться в соответствие измеряемым характеристикам. Два подхода к ...

Территориальный рынок
Товар планируется реализовывать в пределах города Санкт-Петербурга и ленинградской области. ...

Концепция системы маркетинговой информации
В XIX веке Большинство фирм были мелкими и их работники знали своих клиентов лично. Управляющие собирали маркетинговую информацию, общаясь с людьми, наблюдая за ними, задавая вопросы. В XX веке усилились три тенденции, обусловившие необходимость получения более обширной и боле ...