Маркетинговий зміст товару

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Маркетинговий зміст товару

Існує різниця у трактовці поняття «товар» у економічній теорії і маркетингу. Якщо в економічній теорії товар, це результат виробництва, на який витрачена певна кількість живої та уречевленої праці і вартість якого дорівнює середнім суспільним витратам, то з маркетингової точки зору товар це засіб задоволення потреб споживачів. Все, що може задовольняти потреби: речі, місця, послуги та ідеї, все може бути товаром.

З точки зору маркетингу не так важливі витрати на виробництво товару. Важливим є споживча цінність– тобто властивість і міра, на яку товар задовольняє потреби. І, окрім того цінапродажу. З точки зору маркетингу, ціна не залежить від витрат на виробництво. В окремих випадках ціна може бути менше аніж витрати, якщо це сприяє реалізації маркетинговій стратегії фірми в цілому.

Головне у маркетинговому підході розуміти, що пропонуючи щось на ринку необхідно пропонувати не товар як такий – він не потрібен покупцеві, необхідно пропонувати рішення проблеми, яку має покупець.

Подобные статьи:

Тенденции развития мирового авто ремонтного бизнеса
Удовлетворяя спрос авто-владельцев, и борясь за рынок сбыта, мировые авто-производители повышают скоростные качества автомобиля; повышая кубатуру двигателя, аэродинамику, дизайн автомобиля. Внедряя новые технологии, оснащают автомобиль бортовым компьютером с высокочувствительн ...

Источники покрытия потребностей в материальных ресурсах.
Плановая потребность в материалах к расходу покрывается за счет ожидаемых остатков нв начало планового периода, внутренних ресерсов ( которые образуются за счет экономии материалов) и величины завоза со стороны. Величина ожидаемых остатков на начало планового периода определяе ...

Послуги з пiдкрiпленням
На подальших стадіях роботи і розвитку нашої фірми ми плануємо розробити ряд проектів, котрі забезпечуватимуть кращу інформованість споживачів, сформують позитивну і конкретну думку про нашу фірму, дозволять привернути ширше коло споживачів. Послуги з підкріпленням відносяться ...