Маркетинговий зміст товару

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Маркетинговий зміст товару

Існує різниця у трактовці поняття «товар» у економічній теорії і маркетингу. Якщо в економічній теорії товар, це результат виробництва, на який витрачена певна кількість живої та уречевленої праці і вартість якого дорівнює середнім суспільним витратам, то з маркетингової точки зору товар це засіб задоволення потреб споживачів. Все, що може задовольняти потреби: речі, місця, послуги та ідеї, все може бути товаром.

З точки зору маркетингу не так важливі витрати на виробництво товару. Важливим є споживча цінність– тобто властивість і міра, на яку товар задовольняє потреби. І, окрім того цінапродажу. З точки зору маркетингу, ціна не залежить від витрат на виробництво. В окремих випадках ціна може бути менше аніж витрати, якщо це сприяє реалізації маркетинговій стратегії фірми в цілому.

Головне у маркетинговому підході розуміти, що пропонуючи щось на ринку необхідно пропонувати не товар як такий – він не потрібен покупцеві, необхідно пропонувати рішення проблеми, яку має покупець.

Подобные статьи:

Обзор сотового рынка в России
Активное внедрение в России мобильных телекоммуникаций началось в 1991 году, но только в 1993 году "Концепцией программы Российской Федерации в области связи" были определены принципы вхождения мобильных телекоммуникаций в ВКС России и условия их работы на российском ...

Концепция коммерческо-посреднической деятельности.
Коммерческо-посредническая деятельность - это сложная оперативно-организационная система, направленная на обес­печение свершения процессов купли-продажи с учетом теку­щих и перспективных рыночных изменений в целях полного удовлетворения спроса населения и получения прибыли. Это ...

Статистичний банк аналітичної системи маркетингу
Система анализа маркетинговой информации - набор совершен­ных методов анализа маркетинговых данных и проблем маркетин­га. Основу любой системы анализа маркетинговой информации составляют статистический банк и банк моделей. Статистический банк-совокупность современных методик с ...