Маркетинговий зміст товару

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Маркетинговий зміст товару

Існує різниця у трактовці поняття «товар» у економічній теорії і маркетингу. Якщо в економічній теорії товар, це результат виробництва, на який витрачена певна кількість живої та уречевленої праці і вартість якого дорівнює середнім суспільним витратам, то з маркетингової точки зору товар це засіб задоволення потреб споживачів. Все, що може задовольняти потреби: речі, місця, послуги та ідеї, все може бути товаром.

З точки зору маркетингу не так важливі витрати на виробництво товару. Важливим є споживча цінність– тобто властивість і міра, на яку товар задовольняє потреби. І, окрім того цінапродажу. З точки зору маркетингу, ціна не залежить від витрат на виробництво. В окремих випадках ціна може бути менше аніж витрати, якщо це сприяє реалізації маркетинговій стратегії фірми в цілому.

Головне у маркетинговому підході розуміти, що пропонуючи щось на ринку необхідно пропонувати не товар як такий – він не потрібен покупцеві, необхідно пропонувати рішення проблеми, яку має покупець.

Подобные статьи:

Особистий продаж
«Особистий продаж» є найбільш ефективним інструментом просування товарів у промисловому маркетингу. Щоб розібратися з особливостями, притаманними лише даному методу просування товарів, розглянемо процес особистого продажу з точки зору теорії кому­нікацій. Процес продажу об'єдну ...

Анализ хозяйственной деятельности ЗАО Кондитерская фабрика "Майкопская"
Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового состояния. Несомненно, что анализ финансового состояния должен проводиться на основе баланса –нетто, «очищенного» от регулирующих статей. Однако, и этого недостаточно. Действующая в настоящее время ...

Маркетинговые цели фирмы.
1) Оптимизация прибыли. На определенном этапе приоритет может получать одна из следующих . целей. 2) Максимизация прибыли. 3) Расширение границ рынка. 4) Усиление слияния фирмы на имеющемся рынке. 5) Стабилизация достигнутого положения. ...