Мета маркетингової діяльності.

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Мета маркетингової діяльності.

Маркетингова діяльність має перед собою чотири основні цілі: максимізація споживання, максимізація ступеня задоволеності споживача, максимізація вибору споживачів, максимізація якості життя.

Максимізація споживання максимізує виробництво і рівень зайнятості, а отже збільшує добробут суспільства.

Максимізація ступеня задоволення споживачів означає не тільки кількісне збільшення споживання, але й якісне його покращення.

Максимізація вибору означає, що споживач у виборі товарів має знайти такий, який точно відповідає його потребам – ще один аспект якісності задоволення потреб.

Максимізація якості життя – означає, що маркетинг має сприяти не просто більшому споживанню але й покращенню культурного і фізичного середовища, в якому мешкає людина.

У більш вузькому розумінні ціллю маркетингу може бути створення і підтримання іміджу організації або окремої особи, поширення у суспільстві певних ідей, або досягнення інших цілей організації.

Ціллю маркетингу у комерційній організації, поряд з 4 вищеназваними є максимізація у довгостроковому періоді прибутку, як головної мети діяльності комерційної організації.

Подобные статьи:

Этапы установления цены на товар.
Установление цены имеет 6 этапов: 1. постановка задач ценообразования; 2. определение спроса; 3. оценка издержек; 4. анализ цен и товаров конкурента; 5. выбор методов ценообразования; 6. установление окончательной цены. Стратегия ценообразования определяется позиционированием ...

Маркетинг на предприятиях с иностранными инвестициями
Вопрос 151. Особенности создания и деятельность предприятия с иностранными инвестициями Вопрос 152. Бизнес-план и маркетинговая программа совместного предприятия Вопрос 153. Обеспечение маркетинговой программы Этапы обоснования решения при создании СП 1. Изучение рынка сбыт ...

Исследование рынка
В связи с тем, что ЗАО «Энерпред» является крупным и развивающимся производителем гидроинструмента, его потребности в комплектующих изделиях постоянно растут. Т.к. РВД являются тем элементом, который необходим для функционирования многих изделий, производимых предприятием, то р ...