Життєвий цикл товару

Життєвий цикл товару – час з моменту появи товару на ринку до моменту припинення його реалізації на даному ринку. За обсягом збуту можна виділити 4 фази життєвого циклу продукту: запровадження на ринок, зростання, насичення, спад.

Важливо відсліджувати фази життєвого циклу продукту, але прогнозування їх майже марна справа.

Виділяють цілий ряд кривих життєвого циклу.

Тривалий бум Швидкоминуче захоплення Відновлення попиту

Сезонний продукт Винайдення нових сфер засосування Невдалий продукт

Подобные статьи:

Ціноутворення
Для виходу на ринок, захоплення його сегменту, на перших етапах своєї діяльності фірма може встановлювати низькі ціни. Це дозволить виділитись нам серед конкурентів. Оскільки фірма надаватиме послуги, витрати на виробничі потужності будуть малими, собівартість відповідно також ...

Управление экономикой и коммерцией предприятия
Управлением экономической деятельностью занимается отдельный блок подразделений ПО Киришинефтеоргсинтез. В масштабе предприятия этот блок выполняет следующие функции: определение стратегии экономического развития ПО; методическое руководство и координация деятельности всех подр ...

Продукция предприятия
Созданный как нефтеперерабатывающее предприятие топливного профиля, Киришский завод, начиная с 1970 г., стал вырабатывать химическую и нефтехимическую продукцию и последовательно наращивать мощности по ее производству. Сначала это была сера, получаемая из сернистых соединений п ...