Життєвий цикл товару

Життєвий цикл товару – час з моменту появи товару на ринку до моменту припинення його реалізації на даному ринку. За обсягом збуту можна виділити 4 фази життєвого циклу продукту: запровадження на ринок, зростання, насичення, спад.

Важливо відсліджувати фази життєвого циклу продукту, але прогнозування їх майже марна справа.

Виділяють цілий ряд кривих життєвого циклу.

Тривалий бум Швидкоминуче захоплення Відновлення попиту

Сезонний продукт Винайдення нових сфер засосування Невдалий продукт

Подобные статьи:

Финансовый анализ деятельности пивоварни.
Календарный план финансовых вложений. N Этапы проекта Стоимость (руб.) Длительность этапа Период оплаты 1 Разработка проекта 1-ый месяц 2 Ремонт помещения 200000 2-ой месяц В начале 3 Закупка и монтаж оборудования 1404 ...

Описание фирмы
1.1. Название фирмы ООО “Косметик Люкс” (зарегистрировано в Торгово-Промышленной палате РФ, номер лицензии 1897235) Адрес:Россия, г.Москва, Ореховый проезд, д.33 Директор:Андреев В.А. тел 095-393-75-29 ООО “Косметик Люкс” обладает складскими площадями 500 кв. м и произво ...

Ціноутворення
Для виходу на ринок, захоплення його сегменту, на перших етапах своєї діяльності фірма може встановлювати низькі ціни. Це дозволить виділитись нам серед конкурентів. Оскільки фірма надаватиме послуги, витрати на виробничі потужності будуть малими, собівартість відповідно також ...