Система маркетингового контролю

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Система маркетингового контролю

Контроль маркетингу – процес виміру і оцінки результатів реалізації планів і стратегії маркетингу. Контроль є завершальною фазою управління маркетингом і першим кроком на шляху планування маркетингу у новій фазі. Контроль дозволяє виявити сильні та слабкі сторони власної маркетингової діяльності. При реалізації контролю треба спиратися на певні стандарти – або встановлені самостійно, або показники конкурента, або середні показники у галузі.

Види контролю:

· Контроль річних планів – обсягу продажу, ринкової долі і т.д.

· Контроль прибутковості.

· Контроль ефективності – роботи служби збуту, реклами, стимулювання торгівлі.

· Стратегічний контроль – аналіз ефективності маркетингової діяльності, аудиторський контроль.

Існує також 3 рівні контролю:

· Організації в цілому – ефективність маркетингу організації в цілому – для прийняття рішень на рівні керівництва організації.

· Підрозділу маркетингу – постійний контроль окремих аспектів маркетингової діяльності.

· Зовнішній контроль – консультації зовнішніх фірм або консультантів, оцінюють відповідність маркетингу ринковим умовам, з об’єктивної точки зору.

Подобные статьи:

ГОДЫ
  %-е отношение 2000г. к 1999 г. 1999   2000   2001   Валовая продукция, всего, тыс. руб. (сопост. цены 1994 г.) 1185 1056 1025 86,4 Валовая продукция на 1 га С.х. угодий п. руб. 567,7 516,1 506,2 89,2 П ...

Основные проблемы сегмента.
Неопределенность, нерешительность, сложность выбора. Основной проблемой данного сегмента (люди, уже решившие или рашающие подвергнуться пластической операции) является трудность выбора типа операции. Клиент в данном случае довольно смутно представляет не только, какие именно о ...

Ярмарки и выставки
Вопрос 77. Назначение ярмарки на товарном рынке Вопрос 78. Организация проведения ярмарки Вопрос 79. Выставки на товарном рынке Значение выставок и ярмарок определяется прежде всего возможностью: - непосредственной коммуникации с потенциальными потребителями и покупателям ...