Система маркетингового контролю

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Система маркетингового контролю

Контроль маркетингу – процес виміру і оцінки результатів реалізації планів і стратегії маркетингу. Контроль є завершальною фазою управління маркетингом і першим кроком на шляху планування маркетингу у новій фазі. Контроль дозволяє виявити сильні та слабкі сторони власної маркетингової діяльності. При реалізації контролю треба спиратися на певні стандарти – або встановлені самостійно, або показники конкурента, або середні показники у галузі.

Види контролю:

· Контроль річних планів – обсягу продажу, ринкової долі і т.д.

· Контроль прибутковості.

· Контроль ефективності – роботи служби збуту, реклами, стимулювання торгівлі.

· Стратегічний контроль – аналіз ефективності маркетингової діяльності, аудиторський контроль.

Існує також 3 рівні контролю:

· Організації в цілому – ефективність маркетингу організації в цілому – для прийняття рішень на рівні керівництва організації.

· Підрозділу маркетингу – постійний контроль окремих аспектів маркетингової діяльності.

· Зовнішній контроль – консультації зовнішніх фірм або консультантів, оцінюють відповідність маркетингу ринковим умовам, з об’єктивної точки зору.

Подобные статьи:

Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и маркетинг
Вопрос 51. Конкурентоспособность и качество, их место в стратегии маркетинга Вопрос 52. Проблемы поддержания качества и конкурентоспособности продукции в рыночных условиях Вопрос 53. Стандартизация и сертификация в системе обеспечения качества и конкурентоспособности . Вопрос ...

Становление рынка канцтоваров (офисных принадлежностей) в россии.
Недалеки те времена, когда отече­ственный «чернильно-промышлен­ный комплекс» снабжал всю страну пресловутыми ручками за 35 копеек, в то время, как остальной деловой мир пользовался плодами канцеля­рии постиндустриального общества. Но вот, в начале 90-х у нас появляют­ся первые ...

Методы оценки конкурентоспособности
Оценка способности товара конкурировать производится путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения, т.к. конкурентоспособность товара или иного объекта - понятие относительное, то есть о нем можно говорить только при сравнении с другим объе ...