Система маркетингового контролю

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Система маркетингового контролю

Контроль маркетингу – процес виміру і оцінки результатів реалізації планів і стратегії маркетингу. Контроль є завершальною фазою управління маркетингом і першим кроком на шляху планування маркетингу у новій фазі. Контроль дозволяє виявити сильні та слабкі сторони власної маркетингової діяльності. При реалізації контролю треба спиратися на певні стандарти – або встановлені самостійно, або показники конкурента, або середні показники у галузі.

Види контролю:

· Контроль річних планів – обсягу продажу, ринкової долі і т.д.

· Контроль прибутковості.

· Контроль ефективності – роботи служби збуту, реклами, стимулювання торгівлі.

· Стратегічний контроль – аналіз ефективності маркетингової діяльності, аудиторський контроль.

Існує також 3 рівні контролю:

· Організації в цілому – ефективність маркетингу організації в цілому – для прийняття рішень на рівні керівництва організації.

· Підрозділу маркетингу – постійний контроль окремих аспектів маркетингової діяльності.

· Зовнішній контроль – консультації зовнішніх фірм або консультантів, оцінюють відповідність маркетингу ринковим умовам, з об’єктивної точки зору.

Подобные статьи:

Организация маркетинга на предприятии
Термин «маркетинг» – в буквальном смысле процесс продвижения на рынок – не отражает в полной мере внутренней двойственности процесса и акцентирует более «активную» строну маркетинга в сравнении с «аналитической». Чтобы охарактеризовать эту двойственность, применяют термины «стр ...

Определение методов сбора данных
5.1. Общая характеристика методов сбора данных. Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований можно классифицировать на две группы: количественные и качественные. Количественные исследования обычно отождествляют с проведением различных опросов, основанных на и ...

Особенности кабинетных исследований.
Кабинетные исследования проводятся по каталогам, по консультациям в министерствах и посольствах, а также при содействии ООН (организация «Компас»). При этом используется правительственная статистика, списки фирм, торговых организаций, торговые и технические журналы, журналы ра ...