Система маркетингового контролю

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Система маркетингового контролю

Контроль маркетингу – процес виміру і оцінки результатів реалізації планів і стратегії маркетингу. Контроль є завершальною фазою управління маркетингом і першим кроком на шляху планування маркетингу у новій фазі. Контроль дозволяє виявити сильні та слабкі сторони власної маркетингової діяльності. При реалізації контролю треба спиратися на певні стандарти – або встановлені самостійно, або показники конкурента, або середні показники у галузі.

Види контролю:

· Контроль річних планів – обсягу продажу, ринкової долі і т.д.

· Контроль прибутковості.

· Контроль ефективності – роботи служби збуту, реклами, стимулювання торгівлі.

· Стратегічний контроль – аналіз ефективності маркетингової діяльності, аудиторський контроль.

Існує також 3 рівні контролю:

· Організації в цілому – ефективність маркетингу організації в цілому – для прийняття рішень на рівні керівництва організації.

· Підрозділу маркетингу – постійний контроль окремих аспектів маркетингової діяльності.

· Зовнішній контроль – консультації зовнішніх фірм або консультантів, оцінюють відповідність маркетингу ринковим умовам, з об’єктивної точки зору.

Подобные статьи:

Види маркетингової інформації та джерела її отримання
Для проведення маркетингових досліджень використовується різноманітна інформація. Маркетингову інформацію поділяють на первинну і вторинну. Первинна інформаціяотримується в результаті так званих польових маркетингових досліджень, що проводяться спеціально з даного приводу. Отр ...

Организационная структура управления предприятием "Очаково"
Склад готовой продукции ё Рисунок 2.1 - Организационная структура управления ЗАО "Очаково" ...

Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их позиции
Для каждого рынка товара должны быть идентифицированы наиболее опасные (приоритетные) конкуренты. Первый шаг в определении приоритетных конкурентов обычно осуществляется исходя из определенных концепций. Так в зависимости от своей роли в конкурентной борьбе все организации могу ...