Ринкова атрибутика товару

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Ринкова атрибутика товару

Товар у маркетинговому розумінні це будь-який предмет, що здатний задовольнити потреби споживачів. Однак на рішення про купівлю товарів впливає багато факторів, що є інструментами маркетингової політики. Тому для вдалого просування на ринку важливо приділяти увагу всім атрибутами товару.

Під ринковими атрибутами товару тут розуміють всі його складові та властивості, що формують товар не лише як засіб задоволення потреб, а як результат маркетингової діяльності. В число атрибутів товару входять:

· Властивість задовольняти потреби.

· Упаковка.

· Ціна.

· Назва даного продукту.

· Торгова марка.

· Рекламний імідж.

Зневажання одним з атрибутів товару, навіть при найкращих споживчих його характеристиках, здатен підірвати його становище на ринку. І навпаки, вдалий маркетинговий вибір атрибутики здатен забезпечити успіх товару з дещо посередніми властивостями.

Подобные статьи:

Характеристика результатов потребления
Таблица 2 Характеристика результатов потребления № п / п Наименование параметра Модели товара     MECHEL HYUNDAI LG 1. Уровень обеспеченности товаром , % 6 5 8 2. Сроки физического износа товара: - нормативный (лет) ...

Стратегическое управление предприятием
Стратегическое управление предприятием исходит из принципов системного подхода к взаимоотношениям предприятия с внешней средой, зависимости предприятия от этой среды, необходимости проведения активной инновационной политики и т.д. В условиях административно-командной системы с ...

Финансовый план.
Этот раздел бизнес – плана включает следующие расчеты: - распределение чистой прибыли (таблица 3.12.); - баланс денежных средств (таблица 3.13.); - доходы и затраты (таблица 3.14.); - финансовый план предприятия на 2002 год (таблица 3.15.); - расчет даты, когда проект начн ...