Ринкова атрибутика товару

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Ринкова атрибутика товару

Товар у маркетинговому розумінні це будь-який предмет, що здатний задовольнити потреби споживачів. Однак на рішення про купівлю товарів впливає багато факторів, що є інструментами маркетингової політики. Тому для вдалого просування на ринку важливо приділяти увагу всім атрибутами товару.

Під ринковими атрибутами товару тут розуміють всі його складові та властивості, що формують товар не лише як засіб задоволення потреб, а як результат маркетингової діяльності. В число атрибутів товару входять:

· Властивість задовольняти потреби.

· Упаковка.

· Ціна.

· Назва даного продукту.

· Торгова марка.

· Рекламний імідж.

Зневажання одним з атрибутів товару, навіть при найкращих споживчих його характеристиках, здатен підірвати його становище на ринку. І навпаки, вдалий маркетинговий вибір атрибутики здатен забезпечити успіх товару з дещо посередніми властивостями.

Подобные статьи:

Исследование конкурентов.
Анализируя ситуацию на рынке сбыта услуг ресторана можно прийти к выводу, что основными конкурентами являются ресторан «Астория», ресторан «Вечерний Энгельс». Их продукция почти всегда отличается хорошим качеством, широким ассортиментом. Основной недостаток – достаточно высокие ...

Потребитель. Понятие потребителя и потребности.
Потребитель - конечное звено цепи товародвижения ради которого задействована вся цепь и проводится маркетинг. Потребители - субъекты рынка, использующие материальные блага для собственных целей, но не для продажи. Различают: 1) Индивидуальные потребители - это люди использу ...

Товар и его конкурентоспособность.
1. Потребности и модели поведения. 2. Основные характеристики товара. 3. Виды товаров. 4. Оценка конкурентоспособности товара на рынке. 5. Жизненный цикл товара и его влияние на формирование ассортимента продукции. 1. Все человеческие потребности могут быть представлены в ...