Ринкова атрибутика товару

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Ринкова атрибутика товару

Товар у маркетинговому розумінні це будь-який предмет, що здатний задовольнити потреби споживачів. Однак на рішення про купівлю товарів впливає багато факторів, що є інструментами маркетингової політики. Тому для вдалого просування на ринку важливо приділяти увагу всім атрибутами товару.

Під ринковими атрибутами товару тут розуміють всі його складові та властивості, що формують товар не лише як засіб задоволення потреб, а як результат маркетингової діяльності. В число атрибутів товару входять:

· Властивість задовольняти потреби.

· Упаковка.

· Ціна.

· Назва даного продукту.

· Торгова марка.

· Рекламний імідж.

Зневажання одним з атрибутів товару, навіть при найкращих споживчих його характеристиках, здатен підірвати його становище на ринку. І навпаки, вдалий маркетинговий вибір атрибутики здатен забезпечити успіх товару з дещо посередніми властивостями.

Подобные статьи:

Аналітична система маркетингу
Система анализа маркетинговой информации - набор совершен­ных методов анализа маркетинговых данных и проблем маркетин­га. Основу любой системы анализа маркетинговой информации составляют статистический банк и банк моделей. Статистический банк-совокупность современных методик с ...

Понятие товара в системе маркетинга.
Товар – сложное, многоаспектное понятие, включающее совокупности многих свойств, главными среди которых являются потребительские свойства, т.е. способность товара удовлетворять потребности того, кто им владеет. Общепринятое определение товара – «продукт труда, произведенный дл ...

Бюджеты.
План мероприятий позволяет управляющему разработать соответствующий бюджет, являющийся, по сути дела, прогнозом прибыли и убытков. Будучи утвержденным бюджет служит основой для закупки материалов, разработки графиков производства, планирование потребностей в рабочей силе, и пр ...