Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Универсальное коммерческое предложение.
Универсальное коммерческое предложение данной услуги – это базовый вариант ЦФК плюс сопутствующие услуги (п.7). 13. Ориентировочная продолжительность жизненного цикла товара, основная идея его совершенствования на будущее. Жизненный цикл ЦФК можно обозначить как 3-5 лет, но п ...

Методы реализации маркетинговых исследований.
Реализация маркетинговых исследований предполагает использование объемного методологического аппарата. Выделяют следующие количественные методы: · многомерные методы (факторный и кластерный анализ). Используются для обследования маркетинговых решений, в основе которых лежат мн ...

Оформление бизнес-плана.
Оформление не менее важно для успеха бизнес-плана, чем его содержание. Поэтому специалисты по бизнес -планированию рекомендуют выполнять следующие правила: 1. Бизнес-план должен быть профессиональным. По содержанию, внешнему виду судят о компетенции предпринимателя, разработа ...