Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Особенности глобального маркетинга в Интернет.
В любом коммерческом предприятии, будь то тра­диционный магазин или электронный, основным слагаемым успеха является план маркетинга, разрабо­танный и внедренный владельцем компании. Потребуются до­полнительные маркетинговые мероприятия, как в Сети, так и за ее пределами. Забыв ...

Понятие посреднической деятельности.
Коммерция (коммерциум) - слово латинского происхождения, в переводе означающее - торговля. Торговля - это приобретение и сбыт товаров различного назначения, то есть это ряд покупок и продаж. Торговля в широком смысле слова представляет собой операции купли-продажи вместе с прим ...

Иерархия потребностей.
Индивидуальные потребности - это сложная многоструктурная система, элементы которой взаимосвязаны и имеют свою иерархию. Иерархии: 1) По признаку мотивации (Маркс): а) физические (пища, жилье, одежда) б) социальные (труд, отдых, религия, охрана здоровья) в) интеллектуальн ...