Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Конкурентный статус фирмы и его использование при формировании стратегии фирмы.
Матричный способ оценки конкурентоспособности Данный метод основан на определении конкурентного статуса фирмы. Матрица МакКинзи темп роста рынка       Конкурентный статус фирмы Конкурентный статус фирмы (К ...

Экономический эффект от внедрения мероприятий по совершенствованию маркетинга.
Для выполнения расчета имеем следующие данные: 1. Объем реализованной продукции за прошлый год составляет 50 960 000 руб. (т.е. ОР= 50 960 000 руб.) 2. Трудоемкость реализованной продукции за прошлый год составляет 723539 чел.-ч. (т.е. Тс= 723 539 чел.-ч.) 3. Себестоимость в ...

Товарная организационная структура службы маркетинга.
Для предприятий, выпускающих большое количество разнообразной продук­ции, требующей специфических условий производства и сбыта, целесообразна организация маркетинга по товарному принципу (рис. 32.2). Она имеет ряд достоинств. Управляющий по определенному товару координирует вес ...