Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Маркетинговые исследования
Маркетинговые исследования — широкий комплекс разнооб-разных исследований, необходимых для выработки оптимальных стратегий и проведения эффективной оперативной маркетинговой деятельности. I Взгляды, потребности и желания клиентов постоянно меняют­ся. Рассматривая туристскую ин ...

Характеристика коммерческо-посреднической деятельности.
1.4.1. Основные направления коммерческой деятельности. Вся совокупность коммерческих отношений содержит в себе такие основополагающие направления, как: · поиск и выбор наилучшего партнера; · планирование и закупка материально-технических ресурсов промышленными предприятиями ...

Юридические аспекты
Городской Центр по приватизации при управлении собственности Могилевского горисполкома создан в апреле 1992 года и действует на основании Устава, утвержденного решением исполкома городского Совета депутатов №61-6 от 13.04.1992г. Центр осуществляет свою деятельность в соответств ...