Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Формирование контроля над рыночной средой
Выполняя поставленные перед собой задачи и работая с показате­лями, банк сталкивается с явно неподконтрольными факторами окру­жающей обстановки. Экономические условия, действия конкурен­тов, изменения в социальном и культурном уровне населения, поли­тические и юридические измен ...

Исследование торгового лица микрорайона Гидростроителей
Сначала мы представим Вам полный список исследованных торговых точек. Затем детально рассмотрим их по отдельности. Таблица 1 Полное название предприятия Время работы Уголок потребителя Сфера деятельности Услуги Реклама ЧП «Терехова» 9:00-19:00 ...

Организация сбыта.
Канал распределения товара – совокупность физических и юридических лиц, которые принимают на себя право собственности на товары или услуги на пути их следования от производителя к потребителю. Для распределения услуг руководство ресторана будет использовать прямой канал сбыта, ...