Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Становление рынка канцтоваров (офисных принадлежностей) в россии.
Недалеки те времена, когда отече­ственный «чернильно-промышлен­ный комплекс» снабжал всю страну пресловутыми ручками за 35 копеек, в то время, как остальной деловой мир пользовался плодами канцеля­рии постиндустриального общества. Но вот, в начале 90-х у нас появляют­ся первые ...

2. Типы шкал, используемых для измерения отношений к объекту
Порядковые шклы - требуют, чтобы респондент поместил оцениваемую характеристику объекта в некоторую точку непрерывного числового интервала или в одну из численно упорядоченных серий категорий. Используютя для: n общего отношения к объекту n измерения степени, с которой объек ...

Макросреда маркетинга.
Макрофакторы маркетинговой среды- Это факторы маркетинговой среды, которые мало подвержены влиянию фирмы и носят, во многом, форс-мажорный хар. Выделяют следующие основные факторы макромаркетинговой среды. Демографические: n рождаемость n старение n положение семьи n мигр ...