Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Выбор целевого сегмента рынка
Из большого количества сегментов (27 шт.), на которые выше были разделены все потребители рынка телевизоров следует описать степень привлекательности некоторых из них и специфику требований, которые данные группы потребителей предъявляют к товару. Так, у потребителей, принадле ...

Упаковка и маркеровка.
Упаковка товара, требования к упаковке. Многие товары, предлагаемые на рынке должны быть обязательно упакованы. Многие деятели рынка называют упаковку пятой основной переменной маркетинга в дополнение к товару, цене, методам распространения и стимулирования. Однако большинств ...

Программа маркетинга для рынка пассажирских авиаперевозок.
Аэрофлот предлагает программу по перевозкам собственными рейсами по всему миру экипажей морских судов. При этом компания использует широкую ценовую базу с тем, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов. Привлекательность данного предложения обуславливается не только уровнем п ...