Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Исследования маркетинговой деятельности для предприятий питания
Как было сказано выше, под методами исследования мы понимаем методы сбора информации. Одним из эффективных методов исследования о предпочтениях потребителей можно считать : - информация торговых корреспондентов - торговых работников (обычно продавцов), за особую плату регуляр ...

Комплексний аналіз ринкових можливостей та небезпек (swot)
3) SWOT-анализ – анализ сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей (s trong, w eak, o pportunities, t hreats), состоящий из таких пунктов: - определение рыночной позиции фирмы (крупнейшая, старейшая, первая, единственная, уникальная, с наилучшей репутацией, с наилучшим ...

Досье для служебного пользования
Экз. № _ Страна Россия Начато _22 декабря 2003 г. _ 1. Фирма ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 1.1. Фирменный знаки 1.2. Адрес Местонахождение: 109 028 Российская федерация, Москва, ул.Солянка 13 строение 2 Телефон: (+7 095) 105-58-0 ...