Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Схема распространения товаров
Таблица 6 Каналы сбыта продукции Реализованы ли на фирме ( Да / Нет ) Преимущества / Недостатки 1. Со складов фирмы Да (партии от 50 дисков) Только крупными партиями 2. Через посредников Да (скидки 10 %) Необходимо производить отбор посреднико ...

Общая характеристика процесса маркетингового исследования
Маркетинговое исследование – сложный, иерархически структурированный процесс, последовательно развертывающийся во времени. Существуют различные взгляды на структуру процесса маркетингового исследования. Так, например, в работах Ф.Котлера, Г.Д. Крыловой, И.К. Белявского, А.А. Бр ...

Суть вопросов ситуационного анализа
Для того чтобы определить цели и задачи рыночной стратегии, надо, в первую очередь, ответить на вопросы «Где мы сейчас?» и «Как мы себя чувствуем?». Ситуационный анализ даёт процедуру выработки надёжной информации, касающейся: а) изменений в экономической среде; б) деятельнос ...