Реклама, її функції та види

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Реклама, її функції та види

Реклама – будь-яка форма оплаченої неперсональної презентації і просування ідей, продукції, послуг, що реалізується конкретним замовником.

Реклама є інструментом маркетингу і використовується для досягнення конкретних цілей у рамках маркетингової політики. Функції реклами можуть бути такі як інформативна (інформує про товар), спонукальна (спонукає попит), іміджева (формує імимдж фірми чи продукту).

За різними класифікаторами рекламу можна поділити на:

За цільовою аудиторією

· Споживацька

· Ділова

За охопленням території

· Місцева

· Регіональна

· Національна

· Міжнародна

За засобом передачі повідомлення

· Радіо

· ТВ і т.д.

За метою

· Комерційна (просування товару)

· Некомерційна (благодійницькі цілі, або пропаганда “ТИТАНІК – куди ти пливеш?)

За впливом на аудиторію

· Інформативна – інформування споживачів про продукт і його властивості, з метою створення попиту.

· Спонукальна – створення у даному сегменті підвищеного попиту на конкретний продукт, шляхом переконання, що саме цей продукт найкраще може задовольнити потреби.

· Порівняльна – підкреслює переваги продукту у порівнянні з іншими аналогічними продуктами.

· Реклама-нагадування – нагадує споживачам, що існує такий продукт.

Як правило кожна реклама несе в собі ознаки декількох класифікаційних ознак.

Подобные статьи:

Основные факторы макросреды функционирования предприятия.
Макросреда представлена силами более широкого социального плана. Она влияет на микросреду: экономические, демографические, культурные, природные, научно-технические, политические факторы. Макросреда: 1. демографические факторы (рост численности Þ повышение потребностей, ...

Цели и функции маркетинга.
Маркетинг затрагивает множество людей такими разнообразными способами, что неизбежно порождает противоречия. Некоторые активно недолюбливают деятельность по современному маркетингу, обвиняя его в разрушении окружающей среды, бомбардировке публики глупой рекламой, создании ненуж ...

Описание проблемно-ориентировонной ситуации
Косметика — «демократичный» товар. Во-первых, она рассчитана на очень широкий круг потребителей. Во-вторых, этот товар легко доступен. В-третьих, рынок косметических товаров практически всегда высоко конкурентен, с обилием предложений по ассортименту, качеству, ценам. Российск ...