Види маркетингової інформації та джерела її отримання

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Види маркетингової інформації та джерела її отримання

Для проведення маркетингових досліджень використовується різноманітна інформація. Маркетингову інформацію поділяють на первинну і вторинну.

Первинна інформаціяотримується в результаті так званих польових маркетингових досліджень, що проводяться спеціально з даного приводу. Отримується вона шляхом спостереження, опитування, експрементальних досліджень, що здійснюються у рамках вибірки. Джерелом первинної інформації також можуть бути експертні оцінки.

Вторинна інформація

отримується при проведенні кабінетних досліджень, що є більш дешевими. Вторинна інформація збиралася для цілей, що відрізняються від мети даного маркетингового дослідження. Джерела вторинної інформації поділяються на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні джерела це звіти, інформація отримана від співробітників служби збуту, бухгалтерські та фінансові документи, скарги та рекламації споживачів і т.д.

Зовнішні джерела це закони, укази, дані міжнародних та національних некомерційних організацій, офіційна статистика, повідомлення у ЗМІ, виставки, різноманітні довідники.

Конкретно таку інформацію можна отримати із Статистичного щорічника, газети Бізнес, довідника Виробники товарів та послуг в Україні, бюлетеня БИКИ, довідок компанії Dan&Bradstreet, газети Financial Times і т.д.

Подобные статьи:

Информационное и коммуникационное обеспечение управления маркетингом
Вопрос 95. Значение информации для маркетинга Вопрос 96. Источники и потоки маркетинговой информации Вопрос 97. Информационная система управления маркетингом на предприятии Вопрос 98. Процесс коммуникации в маркетинговой информационной системе предприятия Вопрос 99. Базы ...

Основные сбытовые системы.
Каналы распределения товаров разных уровней. Выбор канала. В процессе решения вопроса о каналах сбыта различают: ü Канал нулевого уровня (канал прямого маркетинга). Он состоит из производителя, который непосредственно продает товар клиенту. При этом продавец использует ...

“Позиционная продажа”- основной элемент системы сбыта.
2.4.1 Концепция теории позиционной продажи. Продажа - это поиск правильной позиции. Здесь, как и во многих других связанных с конкуренцией областях, успеха в достижении своих целей добивается тот, кто занимает наиболее сильное или влиятельное положение (позицию) по отношению к ...