Види маркетингової інформації та джерела її отримання

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Види маркетингової інформації та джерела її отримання

Для проведення маркетингових досліджень використовується різноманітна інформація. Маркетингову інформацію поділяють на первинну і вторинну.

Первинна інформаціяотримується в результаті так званих польових маркетингових досліджень, що проводяться спеціально з даного приводу. Отримується вона шляхом спостереження, опитування, експрементальних досліджень, що здійснюються у рамках вибірки. Джерелом первинної інформації також можуть бути експертні оцінки.

Вторинна інформація

отримується при проведенні кабінетних досліджень, що є більш дешевими. Вторинна інформація збиралася для цілей, що відрізняються від мети даного маркетингового дослідження. Джерела вторинної інформації поділяються на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні джерела це звіти, інформація отримана від співробітників служби збуту, бухгалтерські та фінансові документи, скарги та рекламації споживачів і т.д.

Зовнішні джерела це закони, укази, дані міжнародних та національних некомерційних організацій, офіційна статистика, повідомлення у ЗМІ, виставки, різноманітні довідники.

Конкретно таку інформацію можна отримати із Статистичного щорічника, газети Бізнес, довідника Виробники товарів та послуг в Україні, бюлетеня БИКИ, довідок компанії Dan&Bradstreet, газети Financial Times і т.д.

Подобные статьи:

Классификаторы.
С развитием информационных технологий приобрели актуальность методы классификации и кодирования информации. Современные рыночные отношения и рыночные условия в экономике потребовали существенной модернизации действующих классификаторов и создания новых. Классификатор – это офи ...

Иерархия потребностей клиентов рынка образовательных услуг
  самореализация, наращивание самоценности кадровый потенциал, достаточный для саморазвития коллектива     признание и уважение (профессиональные заслуги) потенциал для наращивания позитивного имиджа фирмы     принадлежность к гр ...

Современные технологии выставочного маркетинга.
Выставочный бизнес динамичен. В этом смысле Интернет - самый удоб­ный для потенциальных экспонентов и посетителей способ обмена информацией. На сайте выставочной компании можно поместить такую полезную ин­формацию, как: план выставок, координаты и имена ответственных лиц, план ...