Зміст політики просування

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Зміст політики просування

Під просуванням продукту розуміють сукупність різноманітних видів діяльності спрямованої на доведення до споживачів інформацій про переваги даного продукту і на стимулювання в них бажання придбати даний продукт. Тобто роль просування – налагодження комунікації між організацією і споживачами.

Схематично політику просування товару можна змалювати так:

· Інформування про назву продукту, фірми або торгової марки.

· Повідомлення додаткової інформації про продукт.

· Вироблення у споживача відчуття переваги даного продукту.

· Переведення відчуття переваги у ранг переконаності у необхідності купівлі.

· Спонукати не відкладати придбання товару.

Для кожного конкретного випадку порядок кроків може змінюватись. Наприклад споживач може придбати товар “на пробу” і лише потім виробити своє ставлення до нього.

Політика просування може базуватися на великій кількості методів – рекламі, стимулюванні збуту, персональному продажу, участі у виставках. Часто вибір методики просування залежить від ціни товару. Наприклад дорогі товари часто вимагають персонального продажу, який дозволяє надати детальну консультацію.

Для просування продукту використовують дві основні стратегії: стратегію проштовхування і стратегію витягування.

Стратегія проштовхування

– схема при якій діяльність по просування спрямована по ланкам збутового ланцюга. Тобто виробник спрямовує політику просування на оптового торгівця, оптовик на роздрібного, а останній доводить товар до споживача.

Стратегія витягування

– виробник спрямовує комунікаційний потік прямо на споживача, які у випадку вдалості просування починають вимагати продукт у роздрібних продавців, а ті в свою чергу у оптових.

Необхідним елементом політики просування є контроль за впливом політики просування на споживачів і за ефективністю політики просування.

Важливо правильно сформувати бюджет просування. Він може визначатися як доля наявних засобів, процент від продажу, відповідно до долі участі у ринку і іншими способами.

Подобные статьи:

План выборочного исследования
Под выборкойпонимается некое подмножество, принадлежащее более крупной (генеральной) совокупности. Проблематика формирования выборки связана с необходимостью получения требуемой маркетинговой информации наиболее экономичным способом. Соответственно, в зависимости от степени охв ...

Позиционирование товара на рынке.
Сущ-т 2 пути позиционир-я товара. Создать товар кот-ого нет на рынке, а потребн-ть в нем есть. Позиционир-ть себя рядом с одним из конку-ов и начать борьбу за долю рынка. Позиц-ие можно осущ-ть различн-ми мтодами: на основе преимущ-х кач-в товара на специфич-х потребностях ...

Внутрифирменные источники вторичных данных.
1. Бухгалтерские документы: счета, квитанции, накладные, которые позволяют узнать количество приобретенного места, стоимость заказа, ассортимент, место доставки. 2. Затраты на рекламу, на организацию торговли, на складирование, транспорт и т.д. 3. Торговые отчеты. Условия пол ...