Зміст політики просування

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Зміст політики просування

Під просуванням продукту розуміють сукупність різноманітних видів діяльності спрямованої на доведення до споживачів інформацій про переваги даного продукту і на стимулювання в них бажання придбати даний продукт. Тобто роль просування – налагодження комунікації між організацією і споживачами.

Схематично політику просування товару можна змалювати так:

· Інформування про назву продукту, фірми або торгової марки.

· Повідомлення додаткової інформації про продукт.

· Вироблення у споживача відчуття переваги даного продукту.

· Переведення відчуття переваги у ранг переконаності у необхідності купівлі.

· Спонукати не відкладати придбання товару.

Для кожного конкретного випадку порядок кроків може змінюватись. Наприклад споживач може придбати товар “на пробу” і лише потім виробити своє ставлення до нього.

Політика просування може базуватися на великій кількості методів – рекламі, стимулюванні збуту, персональному продажу, участі у виставках. Часто вибір методики просування залежить від ціни товару. Наприклад дорогі товари часто вимагають персонального продажу, який дозволяє надати детальну консультацію.

Для просування продукту використовують дві основні стратегії: стратегію проштовхування і стратегію витягування.

Стратегія проштовхування

– схема при якій діяльність по просування спрямована по ланкам збутового ланцюга. Тобто виробник спрямовує політику просування на оптового торгівця, оптовик на роздрібного, а останній доводить товар до споживача.

Стратегія витягування

– виробник спрямовує комунікаційний потік прямо на споживача, які у випадку вдалості просування починають вимагати продукт у роздрібних продавців, а ті в свою чергу у оптових.

Необхідним елементом політики просування є контроль за впливом політики просування на споживачів і за ефективністю політики просування.

Важливо правильно сформувати бюджет просування. Він може визначатися як доля наявних засобів, процент від продажу, відповідно до долі участі у ринку і іншими способами.

Подобные статьи:

Риски при выходе на внешний рынок и способы их учета.
Виды рисков при осуществлении международного производства: ¨ рыночные (сбытовые) ¨ политические ¨ коммерческие (например, неплатежеспособность покупателя) ¨ производственные ¨ научно-технические (неопределенность в получении результата) Риски в сфере т ...

Микросреда фирмы.
Главная задача управления маркетингом - сделать деловые предложения фирмы привлекательными для рынка, на который фирма работает. Степень ее успеха на рынке зависит от различных факторов, из которых складывается ее микросреда. Эти факторы показаны на рис. 1. Это сама фирма, ее ...

Правовое обеспечение организации деятельности службы маркетинга.
Службу маркетинга в АОЗТ планируется создать в 2002 году. Для эффективной работы службы маркетинга необходимо разработать и ввести в действие положение о службе маркетинга и должностную инструкцию руководителя. В положении о службе маркетинга должны быть предусмотрены разделы: ...