Зміст політики просування

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Зміст політики просування

Під просуванням продукту розуміють сукупність різноманітних видів діяльності спрямованої на доведення до споживачів інформацій про переваги даного продукту і на стимулювання в них бажання придбати даний продукт. Тобто роль просування – налагодження комунікації між організацією і споживачами.

Схематично політику просування товару можна змалювати так:

· Інформування про назву продукту, фірми або торгової марки.

· Повідомлення додаткової інформації про продукт.

· Вироблення у споживача відчуття переваги даного продукту.

· Переведення відчуття переваги у ранг переконаності у необхідності купівлі.

· Спонукати не відкладати придбання товару.

Для кожного конкретного випадку порядок кроків може змінюватись. Наприклад споживач може придбати товар “на пробу” і лише потім виробити своє ставлення до нього.

Політика просування може базуватися на великій кількості методів – рекламі, стимулюванні збуту, персональному продажу, участі у виставках. Часто вибір методики просування залежить від ціни товару. Наприклад дорогі товари часто вимагають персонального продажу, який дозволяє надати детальну консультацію.

Для просування продукту використовують дві основні стратегії: стратегію проштовхування і стратегію витягування.

Стратегія проштовхування

– схема при якій діяльність по просування спрямована по ланкам збутового ланцюга. Тобто виробник спрямовує політику просування на оптового торгівця, оптовик на роздрібного, а останній доводить товар до споживача.

Стратегія витягування

– виробник спрямовує комунікаційний потік прямо на споживача, які у випадку вдалості просування починають вимагати продукт у роздрібних продавців, а ті в свою чергу у оптових.

Необхідним елементом політики просування є контроль за впливом політики просування на споживачів і за ефективністю політики просування.

Важливо правильно сформувати бюджет просування. Він може визначатися як доля наявних засобів, процент від продажу, відповідно до долі участі у ринку і іншими способами.

Подобные статьи:

Формирование базисной сметной стоимости подрядных работ по статьям затрат.
Распределение базисной сметной стоимости СМР по статьям затрат. Содержание показателя Базисная сметная стоимость СМР, млн.крб. Общая в том числе Прямые затраты Накладные расходы Плановые накопления всего из них стоимость материалов осно ...

Понятие маркетинговой информационной системы (МИС). Роль и задачи МИС в маркетинге организации.
В современной концепции маркетинга изучению рынков придается особое значение. Эти исследования служат основой разрабатываемой предприятием стратегии и тактики выступления на рынках, проведения целенаправленной товарной политики. Цель любого рыночного исследования состоит в оце ...

Юридические аспекты
Городской Центр по приватизации при управлении собственности Могилевского горисполкома создан в апреле 1992 года и действует на основании Устава, утвержденного решением исполкома городского Совета депутатов №61-6 от 13.04.1992г. Центр осуществляет свою деятельность в соответств ...