Зміст політики просування

Маркетинг » Вопросы на экзамен по маркетингу » Зміст політики просування

Під просуванням продукту розуміють сукупність різноманітних видів діяльності спрямованої на доведення до споживачів інформацій про переваги даного продукту і на стимулювання в них бажання придбати даний продукт. Тобто роль просування – налагодження комунікації між організацією і споживачами.

Схематично політику просування товару можна змалювати так:

· Інформування про назву продукту, фірми або торгової марки.

· Повідомлення додаткової інформації про продукт.

· Вироблення у споживача відчуття переваги даного продукту.

· Переведення відчуття переваги у ранг переконаності у необхідності купівлі.

· Спонукати не відкладати придбання товару.

Для кожного конкретного випадку порядок кроків може змінюватись. Наприклад споживач може придбати товар “на пробу” і лише потім виробити своє ставлення до нього.

Політика просування може базуватися на великій кількості методів – рекламі, стимулюванні збуту, персональному продажу, участі у виставках. Часто вибір методики просування залежить від ціни товару. Наприклад дорогі товари часто вимагають персонального продажу, який дозволяє надати детальну консультацію.

Для просування продукту використовують дві основні стратегії: стратегію проштовхування і стратегію витягування.

Стратегія проштовхування

– схема при якій діяльність по просування спрямована по ланкам збутового ланцюга. Тобто виробник спрямовує політику просування на оптового торгівця, оптовик на роздрібного, а останній доводить товар до споживача.

Стратегія витягування

– виробник спрямовує комунікаційний потік прямо на споживача, які у випадку вдалості просування починають вимагати продукт у роздрібних продавців, а ті в свою чергу у оптових.

Необхідним елементом політики просування є контроль за впливом політики просування на споживачів і за ефективністю політики просування.

Важливо правильно сформувати бюджет просування. Він може визначатися як доля наявних засобів, процент від продажу, відповідно до долі участі у ринку і іншими способами.

Подобные статьи:

Модель покупательского поведения, задачи специалиста по рынку.
Основные виды клиентурных рынков. Каждому предприятию очень важно тщательно изучать своих клиентов. Оно может выступать на 5 клиентурных рынках: 1.потребительский рынок – отдельные лица, приобретающие товары для личного потребления; 2. рынок производителей – организации, приобр ...

Проект рекламной кампании
Цель рекламной кампании – улучшить имидж ЗАО «ПетроКанцОпт» и стимулировать спрос на все товары и услуги, производимые данным предприятием. При планировании рекламы объектами ее выбраны товары и услуги. Субъектами рекламы являются все учреждения и предприятия города Санкт-Пете ...

Анализ маркетинговой и производственной деятельности компании.
В 1998 году Аэрофлот предложил перевозочные емкости в размере 28441 млн. кресло - километров и выполнил 51669 одинарных рейсов ( что превысило уровень 1997 года на 18% и 21% соответственно ). Компания перевезла 4451 тыс. пассажиров и 84,6 тыс. тонн грузов и почты, выполнила 16, ...