Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке резинотехнических изделий

Маркетинг » Задачи маркетинга » Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке резинотехнических изделий

Страница 11

Таблица 3.14

Уровень цен предприятий-конкурентов на 2000 год, руб.

Номенклатура

ОАО "Резинотехника"

АО

"Балаковорезинотехика"

АО

"Узэмик", .Уфа

ЗАО

"Курскрезинотехника"

АО

"Кварт", г. Казань

АОЗТ

"Волжскрезинотехника"

Ремни приводные клиновые

16,05

21,13

15,89

28,80

30,05

29,30

Ремни вентиляторные

7,00

7,41

6,86

13,80

16,18

14,15

Рукава

19,00

25,05

26,40

24,50

21,60

20,78

Формовые РТИ

24,7

22,08

27,23

26,18

23,95

25,13

Неформовые РТИ

12,00

10,30

16,93

14,19

11,87

12,25

Для анализа ценовой конкурентоспособности предприятия и определения лидирующего положения предприятия по уровню цен, составим бальную таблицу оценки уровня цен по товарам аналогам. Высокая цена - 6 баллов, низкая - 1 балл и т.д. (табл. 2.15).

Таблица 3.15

Балльная оценка предприятий-конкурентов по уровню цен, балл

Номенклатура

ОАО

"Рези-

нотех-

ника"

АО

"Бала-

коворе-

зинотех-

ника"

АО

"Узэ-

мик",

г.Уфа

ЗАО

"Кур-

скре-

зино-

техника"

АО

"Кварт",

г. Казань

АОЗТ

"Волжск-

резино-

техника"

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Ремни приводные клиновые

2

3

1

4

6

5

 

Ремни вентиля­торные

2

3

1

4

6

5

 

Рукава

1

5

6

4

3

2

Формовые РТИ

3

1

6

5

2

4

Неформовые РТИ

3

1

6

5

2

4

Итого

11

13

20

22

19

20

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12

Подобные статьи:

Маркетинговий зміст товару
Існує різниця у трактовці поняття «товар» у економічній теорії і маркетингу. Якщо в економічній теорії товар, це результат виробництва, на який витрачена певна кількість живої та уречевленої праці і вартість якого дорівнює середнім суспільним витратам, то з маркетингової точки ...

Система маркетингового контролю
Контроль маркетингу – процес виміру і оцінки результатів реалізації планів і стратегії маркетингу. Контроль є завершальною фазою управління маркетингом і першим кроком на шляху планування маркетингу у новій фазі. Контроль дозволяє виявити сильні та слабкі сторони власної маркет ...

Описание технологического процесса
В представленном проекте описывается изготовление дверных и сейфовых ключей. Для производства этих ключей используется токарно-фрезерный станок OPERA IV. На первой стадии визуально, в сравнении с ключом-оригиналом, выбирается наиболее подходящая заготовка ключа. Потом, с помощь ...