Потреба та її обгрунтування

Потреба в безпецi iснувала завжди i буде iснувати постiйно. Не треба робити детального аналiзу для виявлення того, що проблема охорони лежить, як нiколи, гостро. I не тiльки для керiвникiв пiдприємств чи полiтичних дiячiв. Квалiфiкованої охорони потребують всi прошарки суспiльства, адже сьогоднi нiхто не застрахований вiд того, що на нього чи на його майно зазiхатимуть iншi.

Якщо ж людина буде знати, що його безпека в надiйних руках, вона зможе всi свої знання i сили вiддати роботi (перш за все стосується пiдприємцiв та багатих людей).

Також сучаснi пiдприємцi зiткнулися з такою новою для них проблемою як комерцiйний чи промисловий шпiонаж, що є продуктом конкурентної боротьби. Часто пiдприємцi не знають або не вмiють захистити свої комерцiйнi таємницi. Тому вони потребують спецiалiстiв, котрi захищатимуть iнформацiю їхнього бiзнесу.

Отже, потреба в охоронi, безпецi чи захистi будь-якого суб’єкту людського життя (особа, майно, iнформацiя тощо) iснує i не вирiшена на даний час. Наша фiрма прагне i ставить за мету частково або навiть i повнiстю задовольнити її.

Подобные статьи:

Суб'єкти маркетингового процесу
Якщо процес маркетингу, це процес доведення товару здатного задовольнити потреби до споживачів, які відчувають ці потреби, то очевидно, що цей процес здійснюється рядом суб'єктів. Перш за все це виробник товарів. Йому потрібно взаємодіяти з конкурентами , що спонукає виробник ...

Реклама и её роль в коммуникационной политике. Правовые основы рекламной деятельности.
Рекламаявляется одним из средств воздействия маркетинговых коммуникаций (кроме рекламы, сюда также входят стимулирование сбыта, пропаганда, прямой маркетинг, личная продажа). Остановимся более подробно на рекламе. Под рекламой понимается деятельность, связанная с привлечением ...

Анализ положения предприятия на рынке
Описание предприятия ХТ «ТЕКО-Днепрометиз» состоит из крупных предприятий-производителей металургических изделий ОАО «Днепрометиз» и ООО «ТЕКО», а также Торгового Дома «ТАС», который является эксклюзивным дистрибьютором производимой ими продукции как на рынке Украины, так и на ...