Марка фiрми

Маркою фірми є зображення каштану. Цей символ підходить нашій фірмі тому, що плід каштану завжди збережений. Всі знають, що каштан завжди охоронятиме свій плід. Саме це є кредо нашої фірми, оскільки ми завжди намагатимемось забезпечити безпеку наших клієнтів. Марка фірми не є складною, легко запам’ятовується, що сприятиме кращому виходу нашої фірми на ринок. Також будемо використовувати її в рекламних акціях. Потенційним клієнтам марка фірми завжди нагадуватиме про сферу діяльності нашої фірми.

Подобные статьи:

Позицiонування
Пiсля визначення сегменту ринку з яким ми будемо працювати, потрiбно визначити позицiю на ринку нашої фiрми i фiрм-конкурентiв. Для цього вiзьмем чотири найбiльш вживанi послуги, якi буде надавати наша фiрма i разом з позицiями фiрм-конкурентiв покажемо "Каштан" на сх ...

Методы сбора первичных маркетинговых данных
Система сбора первичной информации предусматривает проведение специальных маркетинговых исследований. Их целью является получение дополнительных данных, связанных с решением конкретных маркетинговых задач. Основными методами сбора первичных маркетинговых данных являются: опрос ...

Цели, задачи, основные понятия маркетинговых исследований.
Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. С точки зрения объекта изучения маркетинговые исследования представляют собой комплексные исследования. Так, очень сложно отделить друг ...