Реклама

Страница 2

· конкуренти.

Було проведено аналіз діяльності конкурентів фірми на ринку. Їх потенційні можливості і слабкі сторони. Досліджено їх цінову сітку і відповідно створено власну, конкурентноспроможну.

· сегментування.

Допомогло нам виявити ту частку ринку, яка є найменш охопленою конкурентами. На неї було спрямовано наше анкетування.

· позиціонування.

Сприяло кращому виявленню позиції нашої фірми на ринку охорони. Дало можливість кращої спеціалізації послуг, а відповідно задоволення максимальної кількості споживачів.

· підкріплення послуг.

Ця частина дослідження дозволила виявити нам ті послуги, котрі наша фірма могла б надавати паралельно з основною діяльністю не зазнаючи великих витрат, але задовольняючи попит споживачів. Тим більше що конкуренти ще взагалі не захопили цю частку ринку. Тому ми знаходимося у найвигіднішому положенні на ринку і можемо вважати себе монополістами.

· стимулювання продажу та реклама.

Без цього розділу маркетингу наша фірма не мала би майбутнього. Тож зрозумілими є наші дії у цій області. Ми навели частину тих можливостей, які можна впровадити у життя і досягти успіху.

Загальним результатом роботи є широкомасштабний аналіз ринку охорони в нашому регіоні. Ми випробували себе як маркетологи і навчились проводити дослідження попиту та ринку.

Страницы: 1 2 

Подобные статьи:

Российский опыт проведения маркетинговых исследований услуг в сети Интернет
В настоящее время в России складывается тенденция отражения деятельности многих компаний в Сети. В первую очередь это связанно с тем, что с появлением у фирмы web-сайта она не только расширяет сегмент своих потенциальных партнеров, но и дает конечным потребителям своей продукци ...

Оценка основных направлений ценообразования предприятия
3.3.1Анализ себестоимости продукции Таблица 3.4 Динамика затрат на один рубль реализованной продукции Год Цена, Себестоимость Затраты на 1 рубль тыс. р. фактическая, тыс. р. фактические 1995 47161 35371 0,75 1996 61388 49110 ...

Каковы объекты, методы и формы организации маркетинговых исследований ?
В предпринимательской деятельности фирмы постоянно возни­кают проблемы, связанные с необходимостью более полно удов­летворить потребности существующих и потенциальных покупа­телей в товарах. Решению таких проблем способствуют марке­тинговые исследования. Под маркетинговыми исс ...