Реклама

Страница 2

· конкуренти.

Було проведено аналіз діяльності конкурентів фірми на ринку. Їх потенційні можливості і слабкі сторони. Досліджено їх цінову сітку і відповідно створено власну, конкурентноспроможну.

· сегментування.

Допомогло нам виявити ту частку ринку, яка є найменш охопленою конкурентами. На неї було спрямовано наше анкетування.

· позиціонування.

Сприяло кращому виявленню позиції нашої фірми на ринку охорони. Дало можливість кращої спеціалізації послуг, а відповідно задоволення максимальної кількості споживачів.

· підкріплення послуг.

Ця частина дослідження дозволила виявити нам ті послуги, котрі наша фірма могла б надавати паралельно з основною діяльністю не зазнаючи великих витрат, але задовольняючи попит споживачів. Тим більше що конкуренти ще взагалі не захопили цю частку ринку. Тому ми знаходимося у найвигіднішому положенні на ринку і можемо вважати себе монополістами.

· стимулювання продажу та реклама.

Без цього розділу маркетингу наша фірма не мала би майбутнього. Тож зрозумілими є наші дії у цій області. Ми навели частину тих можливостей, які можна впровадити у життя і досягти успіху.

Загальним результатом роботи є широкомасштабний аналіз ринку охорони в нашому регіоні. Ми випробували себе як маркетологи і навчились проводити дослідження попиту та ринку.

Страницы: 1 2 

Подобные статьи:

Конкуренция на рынке услуг по предоставлению высшего образования
В настоящее время украинский рынок услуг по получению высшего образования быстро развивается и уже достаточно насыщен как государственными, так и негосударственными вузами. Борьба на нем фактически идет за те 15-25, по разным оценкам, процентов студентов, которые в состоянии оп ...

Политика ценообразования фирмы.
Определение цены – едва ли не самая важная задача комплексного маркетинга. С одной стороны, она должна быть такой, чтобы ее смог заплатить потенциальный покупатель, а с другого – чтобы обеспечить прибыльность сбыта. Методика ценообразования, которая схематично может быть предс ...

Коммуникации в маркетинге: понятие, сущность, значимость в современных рыночных условиях.
Раньше маркетологи могли полагаться на рекламу своих сообщений по радио и телевидению, но в наши дни все изменилось. Сегодня маркетолог может связываться с отдельными покупателями при помощи того средства сообщения, которое они предпочитают, и передать сообщение в наиболее подх ...