Реклама

Страница 2

· конкуренти.

Було проведено аналіз діяльності конкурентів фірми на ринку. Їх потенційні можливості і слабкі сторони. Досліджено їх цінову сітку і відповідно створено власну, конкурентноспроможну.

· сегментування.

Допомогло нам виявити ту частку ринку, яка є найменш охопленою конкурентами. На неї було спрямовано наше анкетування.

· позиціонування.

Сприяло кращому виявленню позиції нашої фірми на ринку охорони. Дало можливість кращої спеціалізації послуг, а відповідно задоволення максимальної кількості споживачів.

· підкріплення послуг.

Ця частина дослідження дозволила виявити нам ті послуги, котрі наша фірма могла б надавати паралельно з основною діяльністю не зазнаючи великих витрат, але задовольняючи попит споживачів. Тим більше що конкуренти ще взагалі не захопили цю частку ринку. Тому ми знаходимося у найвигіднішому положенні на ринку і можемо вважати себе монополістами.

· стимулювання продажу та реклама.

Без цього розділу маркетингу наша фірма не мала би майбутнього. Тож зрозумілими є наші дії у цій області. Ми навели частину тих можливостей, які можна впровадити у життя і досягти успіху.

Загальним результатом роботи є широкомасштабний аналіз ринку охорони в нашому регіоні. Ми випробували себе як маркетологи і навчились проводити дослідження попиту та ринку.

Страницы: 1 2 

Подобные статьи:

Установление цен в ассортиментной группе товаров.
Подход к ценообразованию меняется, если товар является частью товарной номенклатуры. В этом случае фирма стремится разработать систему цен, которая обеспечила бы получение максимальной прибыли по номенклатуре в целом. Расчет цен - занятие непростое, поскольку разные товары взаи ...

SWOT- анализ
Анализ сильных и слабых сторон Сильные стороны   Слабые стороны   · известность заводов-производителей, как одних из крупнейших на Украине · завоеванная доля рынка производства метизов (21%) · крупный промышленный потенциал производства накопленный мно ...

Методы оценки конкурентоспособности.
Методы оценки конкурентоспособности 1. Метод оценки по сравнительным преимуществам В основе оценки лежат издержки по экспорту данной продукции. 2. Метод оценки по теории равновесия фирмы и отрасли (по факторам производства) Конкурентоспособность оценивается по объему прод ...