Реклама

Страница 2

· конкуренти.

Було проведено аналіз діяльності конкурентів фірми на ринку. Їх потенційні можливості і слабкі сторони. Досліджено їх цінову сітку і відповідно створено власну, конкурентноспроможну.

· сегментування.

Допомогло нам виявити ту частку ринку, яка є найменш охопленою конкурентами. На неї було спрямовано наше анкетування.

· позиціонування.

Сприяло кращому виявленню позиції нашої фірми на ринку охорони. Дало можливість кращої спеціалізації послуг, а відповідно задоволення максимальної кількості споживачів.

· підкріплення послуг.

Ця частина дослідження дозволила виявити нам ті послуги, котрі наша фірма могла б надавати паралельно з основною діяльністю не зазнаючи великих витрат, але задовольняючи попит споживачів. Тим більше що конкуренти ще взагалі не захопили цю частку ринку. Тому ми знаходимося у найвигіднішому положенні на ринку і можемо вважати себе монополістами.

· стимулювання продажу та реклама.

Без цього розділу маркетингу наша фірма не мала би майбутнього. Тож зрозумілими є наші дії у цій області. Ми навели частину тих можливостей, які можна впровадити у життя і досягти успіху.

Загальним результатом роботи є широкомасштабний аналіз ринку охорони в нашому регіоні. Ми випробували себе як маркетологи і навчились проводити дослідження попиту та ринку.

Страницы: 1 2 

Подобные статьи:

Комплексное исследование рынка
1.15. Экспорт (основные товары) Среди важнейших отраслей промышленности - нефтяная, газовая, целлюлозно-бумажная, де­ревообработка, цветная металлургия, автомобилестроение. Кана­да является одним из главных мировых производителей и экспор­теров зерна (пшеницы и ячменя), важно ...

Интернационализация предприятия, мотивы и этапы.
Мотивы выхода на внешний рынок (мотивы интернационализации) 1. Стремление лучше использовать имеющиеся производственные мощности. 2. Стремление приобрести известность экспортера в своей стране. 3. Ожидание ухудшения экономического состояния страны. 4. Возможность улучшить ...

Расчет договорной цены на строительство объекта.
Ведомость договорной цены на строительство. Цех сборки промышленных приборов мощностью 120 сборочных единиц. Составлена в ценах 1993 г. с учетом влияния рыночных условий осуществления строительства в 1996 г. Основание Наименование объектов, работ и затрат Стоимость, ...