Реклама

Страница 2

· конкуренти.

Було проведено аналіз діяльності конкурентів фірми на ринку. Їх потенційні можливості і слабкі сторони. Досліджено їх цінову сітку і відповідно створено власну, конкурентноспроможну.

· сегментування.

Допомогло нам виявити ту частку ринку, яка є найменш охопленою конкурентами. На неї було спрямовано наше анкетування.

· позиціонування.

Сприяло кращому виявленню позиції нашої фірми на ринку охорони. Дало можливість кращої спеціалізації послуг, а відповідно задоволення максимальної кількості споживачів.

· підкріплення послуг.

Ця частина дослідження дозволила виявити нам ті послуги, котрі наша фірма могла б надавати паралельно з основною діяльністю не зазнаючи великих витрат, але задовольняючи попит споживачів. Тим більше що конкуренти ще взагалі не захопили цю частку ринку. Тому ми знаходимося у найвигіднішому положенні на ринку і можемо вважати себе монополістами.

· стимулювання продажу та реклама.

Без цього розділу маркетингу наша фірма не мала би майбутнього. Тож зрозумілими є наші дії у цій області. Ми навели частину тих можливостей, які можна впровадити у життя і досягти успіху.

Загальним результатом роботи є широкомасштабний аналіз ринку охорони в нашому регіоні. Ми випробували себе як маркетологи і навчились проводити дослідження попиту та ринку.

Страницы: 1 2 

Подобные статьи:

Описание продукции (услуг).
В соответствии с программой второй очереди развития фирмы запланирован выпуск широкого ассортимента молочной продукции. К выпуску планируется следующая структура ассортимента: Молоко (жирность 3,5%) 48% Ряженка 25% Сметана 15% Сливки 12% Итого 100% Такая структура ассорт ...

Методы маркетинговой деятельности
Методы маркетинговой деятельности заключаются в том, что проводятся: - анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую входят не только рынок, но и политические, социальные, культурные и иные условия. Анализ позволяет выявить факторы, содействующие коммерческому ...

Анализ рекламы как основного инструмента продвижения на рынке товаров народного потребления.
Реклама для продукции ЗАО «Очаково» является основным инструментом продвижения их на рынке. Реклама - неперсонированное сообщение, направленное на целевую аудиторию при помощи различных средств массовой информации для представления и продвижения продукции. Рассмотрим средс ...